Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Ognisko prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

1. W Ognisku są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

2. Zajęcia stałe są organizowane w grupach liczących, co najmniej 12 wychowanków, w wymiarze, co najmniej 2 godzin tygodniowo.

3. Godzina zajęć stałych trwa 45 minut.

4. Za zgodą organu prowadzącego liczba wychowanków w grupie może być niższa od liczby określonej w ust. 3.

5. Organizację zajęć stałych określa tygodniowy plan zajęć Ogniska.

6. Godziny pracy Ogniska ustala Rada Pedagogiczna, zgodnie z możliwościami Ogniska i potrzebami środowiska. Godziny te mogą być korygowane.

7. Szczegółową organizację Ogniska w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, opracowany przez Dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku.

8. W arkuszu organizacji placówki określa się w szczególności: liczbę pracowników placówki oraz ogólną liczbę godzin zajęć, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

Ognisko opracowuje własne programy i plany pracy.

 

Rekrutacja uczestników zajęć

1.  Wychowankowie przyjmowani są na podstawie karty uczestnika złożonej przez rodzica lub prawnego opiekuna.

2. Ognisko przyjmuje wychowanków zgodnie z przepisami prawa, zapewniając równe szanse w przyjęciu wszystkim chętnym.

3.   Nabór uczestników zajęć prowadzony jest w ciągu całego roku.

4. Nabór wychowanków prowadzą zwłaszcza nauczyciele placówki propagując ofertę w formie m.in.: opracowanych plakatów, ulotek, folderów i innych materiałów informacyjnych, informacji w środowiskach masowego przekazu, spotkań w klasach w obecności wychowawcy, spotkań z pedagogami szkolnymi, akcji otwartych dni i prezentacji osiągnięć poszczególnych form zajęć.

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.WMaj 05-03-2012
Aktualizujący bzmw/ext.wmaj 06-03-2012
Zatwierdzający bzmw/ext.wmaj 06-03-2012
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-03-2012
Liczba odwiedzin: 1127
Rejestr zmian