Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 > Menu Przedmiotowe > Ewidencje i rejestry > Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

  Drukuj
 

Ewidencje i rejestry

 • ewidencja dzieci uczęszczających na zajęcia,
 • ewidencja akt osobowych pracowników,
 • rejestr akt i zaświadczeń- awans zawodowy nauczycieli,
 • ewidencja czasu pracy pracowników obsługi i administracji,
 • księga inwentarzową,
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr korespondencji,
 • składnica Akt
 1. Akt Założycielski.
 2. Statut OPP2.
 3. Księga zarządzeń dyrektora w tym rejestr zarządzeń.
 4. Księga uchwał RP w tym rejestr uchwał.
 5. Księga protokołów rady pedagogicznej.
 6. Program wychowawczo - profilaktyczny.
 7. Plan pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczy placówki.
 8. Koncepcja pracy placówki.
 9. Plan nadzoru pedagogicznego.
 10. Programy pracy nauczycieli.
 11. Arkusz organizacyjny placówki oraz aneksy.
 12. Dokumentacja kontroli zarządczej i wewnętrznej, w tym regulaminy.
 13. Dokumentacja pracy komisji zespołów utworzonych w placówce.
 14. Dokumentacja ewaluacji zewnętrznej/wewnętrznej.
 15. Kodeks Etyki pracowników OPP2.
 16. Regulamin rady pedagogicznej.
 17. Regulamin rady rodziców.
 18. Regulamin OPP2.
 19. Regulamin samorządu wychowanków OPP2.
 20. Regulamin rekrutacji.
 21. Regulaminy zajęć.
 22. Regulaminy budynku, pracowni, sal, korzystania z zewnętrznych obiektów sportowych, placu zabaw, siłowni plenerowej.
 23. Procedury bezpieczeństwa w OPP2.
 24. Procedury awansu zawodowego.
 25. Procedura ochrony danych osobowych (Polityka Bezpieczeństwa w OPP2, ewidencja osób mających dostęp do przetwarzania danych osobowy, rejestr upoważnień).
 26. Procedura wnoszenia i załatwiania skarg.
 27. Regulamin Pracy.
 28. Regulamin ZFŚS.
 29. Regulamin BHP.
 30. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli (redagowany przez organ prowadzący).
 31. Księga inwentarzowa.
 32. Umowy z dostawcami usług.
 33. Instrukcja kancelaryjna.
 34. Instrukcja ppoż.
 35. Dokumenty związane z korespondencją wychodzącą/przychodzącą.
 36. Akta osobowe pracowników, w tym zakresy czynności pracowników.
 37. Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników.
 38. Ewidencja urlopów pracowników niepedagogicznych.
 39. Ewidencja legitymacji pracowniczych.
 40. Ewidencja wydawania pracownikom odzieży ochronnej.
 41. Rejestr delegacji służbowych.
 42. Rejestr wyjść grupowych.
 43. Rejestr dzienników zajęć.
 44. Rejestr programów nauczania.
 45. Ewidencja osób korzystających ze świadczeń Funduszu Socjalnego.
 46. Listy płac pracowników – wydruki.
 47. Dzienniki zajęć.
 48. Ewidencja wychowanków i nauczycieli – zbiór elektroniczny.
 49. Rejestr wypadków wychowanków.
 50. Zbiór upoważnień.
 51. Archiwum (akta osobowe pracowników, listy płac, księgi, dzienniki zajęć).
 
 
Wprowadził BZMW/ext.WMaj 06-03-2012
Aktualizujący Rowicka-Łagowska Diana (OPP nr 2) 30-03-2021
Zatwierdzający Rowicka-Łagowska Diana (OPP nr 2) 30-03-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-03-2021
Liczba odwiedzin: 1276